Helder
Helder Imago

Wat dit oplevert? Impact! Sneller komen waar je wilt zijn en een positieve houding ten aanzien van je merk, organisatie of product. Optimaal inzetbaar als ervaring, kennis en creativiteit vereist is bij vraagstukken die direct bijdragen aan het imago of het realiseren van organisatie- of projectdoelen.

Wie?

Arie van Rijn

Samen voor resultaat gaan is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik werk als bouwer en aanjager op zowel strategisch als creatief niveau en heb zowel als kwartiermaker, vormgever, communicatieadviseur, strateeg, teamleider en zakelijk manager de afgelopen twintig jaar resultaten bereikt. Draagvlak creëren, creativiteit, openheid en leiderschap zijn de rode draden in mijn aanpak. Zoeken naar wat jouw organisatie of product bijzonder maakt, context creëren en zorgen dat je zichtbaar wordt is de kern van mijn werk. Vanuit die gedachte breng ik merken, projecten en medewerkers in beweging en help ik organisaties bij uitdagende veranderingen of bij zaken die een beetje vast zijn gaan zitten en nieuwe impulsen nodig hebben. Tenslotte heb ik een voorkeur ontwikkeld. Ik koppel mijn kennis en ervaring bij voorkeur aan bedrijven en (culturele) organisaties die een maatschappelijk belang en sociale relevantie nastreven.